Ceník stomatologických výkonů:

Vstupní prohlídka – nový pacient 1235 Kč
Preventivní prohlídka – stávající pacient 620 Kč
Pohotovostní vyšetření mimo objednání 410 Kč
RTG vyšetření intraorální 216 Kč
Strojové ošetření zubních kanálků – 1. kanálek 1 282 Kč
Strojové ošetření zubních kanálků – další kořenový
kanálek 448 Kč
Endodontické ošetření centrální guttaperčový čep+sealer- 1 kanálek 709 Kč
Léčebný plán ošetření 615 Kč
Porada, krátká odborná informace 410 Kč
Krátký administrativní výkon 410 Kč
Delší administrativní výkon 820

Upevnění uvolněné adhesivní náhrady 933 Kč
Upevnění uvolněné fixní náhrady na zub 727 Kč
Anestezie mandibulární 424 Kč
Anestezie lokální 219 Kč
Provisorní korunka v ordinaci – razidlo 787 Kč
Cementování protetiky GC G-CEM aplicap 317 Kč
Provisorní můstek razidlovou metodou do 6 zubů 1 670 Kč
Cytco čep 766 Kč
STP čep 456 Kč
Otisk Pentamix fixní 576 Kč
Otisk Monophase snímací 518 Kč
Pohotovoststní ošetření-endodoncie á 10 minut 617 Kč
X-core post, GC G-CEM 610 Kč
Odstranění zubního kamene – 30 minut 1235 Kč
Opakovaný nácvik hygieny DÚ 415 Kč
Rukavice 3 Kč
GC everStick C+B 603 Kč
Extrakce dočasný zub á 5 minut 218 Kč
Sejmutí fixní náhrady 205 Kč
Extrakce stálý zub komplikovaná 1387 Kč
Extrakce stálý zub á 10 minut 423 Kč
Stavění postextrakčního krvácení 357 Kč
Lidocain Egis 10% 129 Kč
OPG snímek (zhotoveno v jiném ZZ ) 480 Kč

Lokální fluoridace v nosiči HČ+DČ 241 Kč

Výplně skloinomerní
1 ploška GIZ 755 Kč
2 plošky GIZ 1049 Kč
3 plošky GIZ 1549 Kč
Dostavba GIZ 1826 Kč

Fotokompozita
fotokompozit 1 ploška 999 Kč
fotokompozit 2 plošky 1530 Kč
fotokompozit 3 plošky 2061 Kč
Fotokompozit, rekonstrukce růžku – hrany 2371 Kč
Fotokompozit fazetování 1409 Kč
1 ploška sendvič GIZ + fotokompozit 1277 Kč
2 plošky sendvič GIZ + fotokompozit 1805 Kč
3 plošky sendvič GIZ + fotokompozit 2337 Kč

Ceník protetiky: !CENY ROKU 2019 – čeká se na aktualizaci cen z LABORATOŘE!

Nejčastěji zhotovované náhrady, ostatní viz ceník v ordinaci.

SNÍMACÍ NÁHRADY

Celková náhrada horní                         10031 Kč

Celková náhrada dolní                         10407 Kč

Celková náhrada horní inmediátní

(dočasná)                                                5818 Kč

Celková náhrada dolní inmediátní

(dočasná)                                                6195 Kč

Částečná snímací náhrada

lité kotevní prvky do 6 zubů               6479 Kč

Částečná snímací náhrada

lité kotevní prvky 7 a více zubů          6949 Kč

Horní skeletová náhrada

2 kotevní prvky                                      8579 Kč

Horní skeletová náhrada

3 a více kotevních prvků                      9621 Kč

Dolní skeletová náhrada

2 kotevní prvky                                      8579 Kč

Dolní skeletová náhrada

3 a více kotevních prvků                      9621 Kč

Částečná inmediátní náhrada

do 4 zubů (dočasná)                             3343 Kč

Částečná inmediátní náhrada

do 9 zubů (dočasná)                             3893 Kč

Částečná inmediátní náhrada

10 a více zubů (dočasná)                     4143 Kč

FIXNÍ NÁHRADY

Provisorní ochranná korunka            1147 Kč

Provisorní ochranný můstek

do 6 zubů                                                 2440 Kč

Provisorní ochranný můstek

7 a více zubů                                            3155 Kč

Korunky

Korunka fasetovaná metalokeramika 4824 Kč

Korunka celokeramická empress        5343 Kč

Korunka celokeramická empress

pálená vrstva                                            5542 Kč

Korunka celokeramická zirkon            5742 Kč

Můstky

Korunka fasetovaná metalokeramika 5201 Kč

Korunka celokeramická empress         5343 Kč

Korunka celokeramická empress

pálená vrstva                                             5542 Kč

Korunka celokeramická zirkon             5742 Kč 

Člen metalokramika                               2014 Kč

Člen empress                                            2764 Kč

Člen empress pálená vrstva                   2964 Kč

Člen Zirkon                                                3164 Kč