Ceník stomatologických výkonů:

Vstupní prohlídka – nový pacient 1135 Kč
Preventivní prohlídka – stávající pacient 570 Kč
Pohotovostní vyšetření mimo objednání 376 Kč
RTG vyšetření intraorální 199 Kč
Strojové ošetření zubních kanálků – 1. kanálek 1 248 Kč
Strojové ošetření zubních kanálků – další kořenový
kanálek 414 Kč
Endodontické ošetření centrální guttaperčový čep+sealer- 1 kanálek 675 Kč
Léčebný plán ošetření 564 Kč
Porada, krátká odborná informace 376 Kč
Krátký administrativní výkon 376 Kč
Delší administrativní výkon 753

Upevnění uvolněné adhesivní náhrady 865 Kč
Upevnění uvolněné fixní náhrady na zub 677 Kč
Anestezie mandibulární 396 Kč
Anestezie lokální 208 Kč
Provisorní korunka v ordinaci – razidlo 738 Kč
Cementování protetiky GC G-CEM aplicap 300 Kč
Provisorní můstek razidlovou metodou do 6 zubů 1 571 Kč
Cytco čep 732 Kč
STP čep 422 Kč
Otisk Pentamix fixní 555 Kč
Otisk Monophase snímací 500 Kč
Pohotovoststní ošetření-endodoncie á 10 minut 583 Kč
X-core post, GC G-CEM 576 Kč
Odstranění zubního kamene – 30 minut 1134 Kč
Opakovaný nácvik hygieny DÚ 381 Kč
Rukavice 3 Kč
GC everStick C+B 569 Kč
Extrakce dočasný zub á 5 minut 201 Kč
Sejmutí fixní náhrady 188 Kč
Extrakce stálý zub komplikovaná 1286 Kč
Extrakce stálý zub á 10 minut 389 Kč
Stavění postextrakčního krvácení 339 Kč
Lidocain Egis 10% 118 Kč
OPG snímek (zhotoveno v jiném ZZ ) 463 Kč

Lokální fluoridace v nosiči HČ+DČ 217 Kč

Výplně skloinomerní
1 ploška GIZ 705 Kč
2 plošky GIZ 983 Kč
3 plošky GIZ 1 448 Kč
Dostavba GIZ 1 710 Kč

Fotokompozita
fotokompozit 1 ploška 935 Kč
fotokompozit 2 plošky 1 435 Kč
fotokompozit 3 plošky 1 936 Kč
Fotokompozit, rekonstrukce růžku – hrany 2232 Kč
Fotokompozit fazetování 1 312 Kč
1 ploška sendvič GIZ + fotokompozit 1196 Kč
2 plošky sendvič GIZ + fotokompozit 1694 Kč
3 plošky sendvič GIZ + fotokompozit 2194 Kč

Ceník protetiky:

Nejčastěji zhotovované náhrady, ostatní viz ceník v ordinaci.

SNÍMACÍ NÁHRADY

Celková náhrada horní                         10031 Kč

Celková náhrada dolní                         10407 Kč

Celková náhrada horní inmediátní

(dočasná)                                                5818 Kč

Celková náhrada dolní inmediátní

(dočasná)                                                6195 Kč

Částečná snímací náhrada

lité kotevní prvky do 6 zubů               6479 Kč

Částečná snímací náhrada

lité kotevní prvky 7 a více zubů          6949 Kč

Horní skeletová náhrada

2 kotevní prvky                                      8579 Kč

Horní skeletová náhrada

3 a více kotevních prvků                      9621 Kč

Dolní skeletová náhrada

2 kotevní prvky                                      8579 Kč

Dolní skeletová náhrada

3 a více kotevních prvků                      9621 Kč

Částečná inmediátní náhrada

do 4 zubů (dočasná)                             3343 Kč

Částečná inmediátní náhrada

do 9 zubů (dočasná)                             3893 Kč

Částečná inmediátní náhrada

10 a více zubů (dočasná)                     4143 Kč

FIXNÍ NÁHRADY

Provisorní ochranná korunka            1147 Kč

Provisorní ochranný můstek

do 6 zubů                                                 2440 Kč

Provisorní ochranný můstek

7 a více zubů                                            3155 Kč

Korunky

Korunka fasetovaná metalokeramika 4824 Kč

Korunka celokeramická empress        5343 Kč

Korunka celokeramická empress

pálená vrstva                                            5542 Kč

Korunka celokeramická zirkon            5742 Kč

Můstky

Korunka fasetovaná metalokeramika 5201 Kč

Korunka celokeramická empress         5343 Kč

Korunka celokeramická empress

pálená vrstva                                             5542 Kč

Korunka celokeramická zirkon             5742 Kč 

Člen metalokramika                               2014 Kč

Člen empress                                            2764 Kč

Člen empress pálená vrstva                   2964 Kč

Člen Zirkon                                                3164 Kč