Ceník stomatologických výkonů:

Preventivní prohlídka vstupní – Nový pacient 832 Kč
Preventivní prohlídka – stávající pacient 419 Kč
Pohotovostní vyšetření mimo objednání 276 Kč
RTG vyšetření intraorální 149 Kč
Strojové ošetření zubních kanálků – 1. kanálek 1 148 Kč
Strojové ošetření zubních kanálků – další kořenový
kanálek 314 Kč
Endodontické ošetření centrální guttaperčový čep+sealer- 1 kanálek 574 Kč
Léčebný plán ošetření 414 Kč
Porada, krátká odborná informace 276 Kč
Krátký administrativní výkon 276 Kč
Delší administrativní výkon 551

Upevnění uvolněné adhesivní náhrady 664 Kč
Upevnění uvolněné fixní náhrady na zub 526 Kč
Anestezie mandibulární 300 Kč
Anestezie lokální 162 Kč
Provisorní korunka v ordinaci – razidlo 587 Kč
Cementování protetiky GC G-CEM aplicap 250 Kč
Provisorní můstek razidlovou metodou do 6 zubů 1 268 Kč
Cytco čep 632 Kč
STP čep 322 Kč
Otisk Pentamix fixní 505 Kč
Otisk Monophase snímací 450 Kč
Pohotovoststní ošetření-endodoncie á 10 minut 483 Kč
X-core post, GC G-CEM 476 Kč
Odstranění zubního kamene – 30 minut 832 Kč
Opakovaný nácvik hygieny DÚ 281 Kč
Rukavice 3 Kč
GC everStick C+B 469 Kč
Extrakce dočasný zub á 5 minut 152 Kč
Sejmutí fixní náhrady 138 Kč
Extrakce stálý zub komplikovaná 984 Kč
Extrakce stálý zub á 10 minut 290 Kč
Stavění postextrakčního krvácení 290 Kč
Lidocain Egis 10% 89 Kč
OPG snímek (zhotoveno v jiném ZZ ) 413 Kč

Výplně skloinomerní
1 ploška GIZ 554 Kč
2 plošky GIZ 781 Kč
3 plošky GIZ 1 146 Kč
Dostavba GIZ 1 356 Kč

Fotokompozita
fotokompozit 1 ploška 733 Kč
fotokompozit 2 plošky 1 132 Kč
fotokompozit 3 plošky 1 531 Kč
Fotokompozit, rekonstrukce růžku – hrany 1 777 Kč
Fotokompozit fazetování 1 008 Kč
1 ploška sendvič GIZ + fotokompozit 943 Kč
2 plošky sendvič GIZ + fotokompozit 1 340 Kč
3 plošky sendvič GIZ + fotokompozit 1 740 Kč

Ceník protetiky:

nejčastěji zhotovované ostatní viz ceník v ordinaci
SNÍMACÍ NÁHRADY
Celková náhrada horní 8 210 Kč
Celková náhrada dolní 8 485 Kč
Celková náhrada horní inmediátní (dočasná) 4 807 Kč
Celková náhrada dolní inmediátní (dočasná) 5 082 Kč
Částečná snímací nahrada lité kotevní prvky do 6 zubů 5 637 Kč
Částečná snímací nahrada lité kotevní prvky 7 a více zubů 5 837 Kč
Horní skeletová náhrada 2 kotevní prvky 7 163 Kč
Horní skeletová náhrada 3 a více kotevních prvků 8 000 Kč
Dolní skeletová náhrada 2 kotevní prvky 7 163 Kč
Dolní skeletová náhrada 3 a více kotevních prvků 8 000 Kč
Částečná inmediátní náhrada do 4 zubů (dočasná) 2 737 Kč
Častečná inmediátní náhrada do 9 zubů (dočasná) 3 287 Kč
Částečná inmediátní náhrada 10 a více zubů (dočasná) 3 537 Kč
FIXNÍ NÁHRADY
Provisorní ochranná korunka plast 945 Kč
Provisorní ochranný můstek do 6 zubů 2 036 Kč
Provisorní ochranný můstek 7 a více zubů 2 699 Kč
Korunky
Korunka fasetovaná metalokeramika 4 015 Kč
Korunka celokeramická empress 4 315 Kč
Korunka celokeramická empress pálená vrstva 4 515 Kč
Korunka celokeramická zirkon 4 915 Kč
Můstky
Korunka metalokeramická 4 291 Kč
Korunka celokeramická empress 4 315 Kč
Korunka celokeramická empress pálená vrstva 4 515 Kč
Korunka celokeramická zirkon 4 915 Kč
Člen empress 2 413 Kč
Člen empress estetická vrstva 2 613 Kč
Člen zirkon 3 013 Kč